Beestjes kijken

Vizitgids en zelfverklaard milieuactivist Axel brengt de verrekijkers mee. Wij hoeven hem alleen maar te volgen. De Bourgoyen-Ossemeersen is een prachtig natuurgebied. De bijna 40 km aan waterlopen, grachten, sloten en greppeltjes krioelen van het leven. Gelukkig hebben we Axel mee want wij kunnen de smient van de slobeend niet onderscheiden.

Duur: 1u30
Prijs: € 90 per gids, verrekijkers inbegrepen
Maximum 25 personen per gids.

sound by Jbgmusic