'Een stad bezoeken daar hebt ge niet veel aan als ge uzelf niet kunt voorliegen. Straten en huizen, straten en huizen. Ge moet iedere straat, ieder huis in u hebben. Ieder dak, ieder venster, ieder stoep. Met de menschen die daarachter hun eindje leven verbeuzelen. Zooniet is't overal 't zelfde. Verboden richting, belasting op de balcons, éénheidsprijzen en export-bier. Zie beslist af van elke logica en werp u hals over kop in de fantazie. En desnoods in de sentimentaliteit. Al de rest zijn verdomde cijfers en thesissen, die kraken van droogte.' Richard Minne

sound by Jbgmusic