Voor meer informatie

ARM GENT

€130 per gids

In Gent geen gebrek aan fiere verhalen over het roemrijke verleden. Maar hoe verging het ondertussen de kleine man aan de zelfkant van de stedelijke samenleving? We wijden een themawandeling aan de verschoppelingen en landlopers van vroeger, tot daklozen en leefloners van nu... Onze gids kadert enkele historische initiatieven ter bestrijding van armoede, terwijl een straathoekwerker meeloopt om terug te koppelen naar de realiteit van vandaag.