Voor meer informatie

VAN 'T STATION NAAR 'T PARK

€110 per gids

Als ware bezoekers van de wereldtentoonstelling in 1913, komen we toe in de Sint-Pietersstatie, en flaneren we langs de plekjes waar de interessantste paviljoenen zich bevonden.